Sallamprerse / Proshutëprerse / Fetatric

Sallamprerse / Proshutëprerse / Fetatric
Show:
Sort By:

Makina për proshute BIZERBA

Maqina gjysëm automatike për prerjen e proshutes, kaqkavallit etj. Prodhuesi: BIZE..

0.00€

Makina për proshute GRAEF NEW

Makina për proshute GRAEF

Maqin për prerjen e proshutes, kaqkavallit etj. Prodhuesi: GRAEF Modeli: Profi L..

0.00€

Maqina për prerjen e proshutes BERKEL

Maqina për prerjen e proshutes, kaqkavallit etj. Prodhuesi: BERKEL Modeli: 880 Rrjedhi..

0.00€

Maqina për prerjen e proshutes BIZERBA

Maqina për prerjen e proshutes, kaqkavallit benë percionimin ne menyr krejt automatike ..

0.00€

Maqina për prerjen e proshutes BIZERBA

Maqina për prerjen e proshutes, kaqkavallit etj. Prodhuesi: BIZERBA Modeli: VE 5 Kons..

0.00€

Maqina për prerjen e proshutes HOBART

Maqina për prerjen e proshutes, kaqkavallit etj. Prodhuesi: HOBART Modeli: AI 33 ..

0.00€

Makina për proshute BIZERBA

Makina automatike për prerjen e proshutes, kaqkavallit etj. Prodhuesi: Bizerba Model..

0.00€

Makina për proshute BIZERBA

Maqina automatike për prerjen e proshutes, kaqkavallit etj. Prodhuesi: BIZERBA M..

0.00€

Maqina për prerjen e proshutes

Maqina për prerjen e proshutes, kaqkavallit etj. Prodhuesi: BERKEL Modeli: 834 S ..

0.00€

Makina për prerjen e proshutes

Makina gjysëm automatike për prerjen e proshutes, kaqkavallit etj. Prodhuesi: BIZERBA ..

0.00€

Maqina për prerjen e proshutes

Maqina për prerjen e proshutes, kaqkavallit etj. Prodhuesi: BIZERBA Modeli: VS 8 ..

0.00€

Maqina për prerjen e proshutes

Maqina për prerjen e proshutes, kaqkavallit, bukes etj ..

0.00€

Maqina për prerjen e proshutes

Maqina për prerjen e proshutes, kaqkavallit etj. Prodhuesi: GRAEF Modeli: Euro 2500 ..

0.00€

Maqina për prerjen e proshutes

Maqina për prerjen e proshutes, kaqkavallit etj. Prodhuesi: BIZERBA Modeli: 880 ..

0.00€