Sherbimet

Mbrehim Thika në menyr profesionale.

 

- Për Mishtore

- Për Gastronomi

- Për persona private

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Mbrehim paisje për maqina blurse

 

- Për Mishtore

- Për Gastronomi

- Për persona private

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Reparojm maqina në menyr profesionalen me pjes origjinale

 

- Për Mishtore

- Për Gastronomi

- Për persona private

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Japim maqina me qira.

 

- Per Mishtore

- Per Gastronomi

- Per persona private